O DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL REMÍTESE A COSTAS DO ESTADO E DA XUNTA DE GALICIA PARA INFORMES PREVIOS

Elaborado o Documento de aprobación inicial do Plan especial por parte do equipo redactor, o Concello de Carballo traladou en data 13-12-19 sendas copias do mesmo á Demarcación de Costas do Estado en Galicia e á Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, a fin de recabar os informes previos obrigatorios.


Comentarios

Publicacións populares deste blog

RESUMO DA XORNADA INFORMATIVA DO 06-02-20

XORNADAS INFORMATIVAS APROBACIÓN INICIAL OUTUBRO 2021