ÁBRESE O PERÍDO DE INFORMACIÓN PÚBLICA E PRAZO PARA PRESENTAR ALEGACIÓNS


A Xunta de Goberno Local, en sesión ordinaria que tivo lugar o 13 de setembro de 2021, acordou aprobar inicialmente o Plan especial da Pedra do Sal e protección do seu entorno.

A aprobación inicial do plan publicouse no ANUNCIO do Diario Oficial de Galicia nº 204 do venres 22 de outubro de 2021.

O plan especial será sometido a INFORMACIÓN PÚBLICA durante un prazo de dous meses, comezando o día seguinte da publicación no DOG e con data de remate o día 23/12/2021.

Durante este prazo, a veciñanza poderá consultar o documento e presentar as alegacións que considere oportunas. 

Ao mesmo tempo, dende o Concello de Carballo, solicitaranse os informes sectoriais preceptivos ás diferentes administracións afectadas.

Ábrese un espazo de atención personalizada (con cita previa) no Fórum de Carballo co seguinte horario:

Martes de 17 a 20h (tarde)  

Mércores de 9:30 a 13:30h (manán)

A DOCUMENTACIÓN do Plan especial poderá consultarse e descargarse na páxina web do Concello de Carballo, directamente, ou premendo na seguinte ligazón:

DESCARGA DA DOCUMENTACIÓN DO PLAN ESPECIAL

Comentarios

Publicacións populares deste blog

RESUMO DA XORNADA INFORMATIVA DO 06-02-20

XORNADAS INFORMATIVAS APROBACIÓN INICIAL OUTUBRO 2021