¿QUÉ É UN PLAN ESPECIAL?


Trátase dun documento de planeamento urbanístico dos previstos na lexislación, cuxo obxecto, determinacións e documentación son os establecidos na Lei 2/2016, de 10 de febrero, do solo de Galicia e no Regulamento que a desenvolve:

“Poderán formularse e aprobarse plans especiais coa finalidade de protexer ámbitos singulares, levar a cabo operacións de reforma interior, coordinar a execución de dotacións urbanísticas e protexer, rehabilitar e mellorar o medio rural.” (Artigo 70.1 da Lei 2/2016 do Solo de Galicia).


Comentarios

Publicacións populares deste blog

ÁBRESE O PERÍDO DE INFORMACIÓN PÚBLICA E PRAZO PARA PRESENTAR ALEGACIÓNS

RESUMO DA XORNADA INFORMATIVA DO 06-02-20

XORNADAS INFORMATIVAS APROBACIÓN INICIAL OUTUBRO 2021