O ÁMBITO DO PLAN ESPECIAL


É o delimitado no PXOM de Carballo, que o define do seguinte xeito:

“O ámbito do Plan Especial inclúe os terreos definidos no POL como “área de recualificación” dentro da Unidade paisaxística de Baldaio, no entorno do núcleo da Pedra do Sal e a urbanización O Pinar, en contacto directo coa lagoa e praia de Baldaio, e desenvolverá tanto o solo de núcleo rural común como áreas de solo rústico de protección de costa e espazos naturais”.Comentarios

Publicacións populares deste blog

ÁBRESE O PERÍDO DE INFORMACIÓN PÚBLICA E PRAZO PARA PRESENTAR ALEGACIÓNS

APROBACIÓN INICIAL DO PE

XORNADAS INFORMATIVAS APROBACIÓN INICIAL OUTUBRO 2021