NORMAS BÁSICAS DE PARTICIPACIÓN


Este blog é un espazo para que os cidadáns e as partes interesadas expresen os seus puntos de vista e contribúan ao proceso de desenvolvemento do Plan Especial, nun clima de colaboración e respecto mutuos.

Animámosvos  a enviar as vosas propostas e suxestións ao buzón que tedes a disposición.

Porén, non se aceptarán os seguintes contidos:

-os que non garden relación co Plan Especial ou sexan irrelevantes.
-comentarios ofensivos, abusivos, difamatorios, xenófobos, ameazantes ou inadecuados de calquera tipo.
-comentarios con fins publicitarios ou propagandísticos.
-calqueroutro contido denunciado polos usuarios cunha xustificación válida.

A través do formulario de denuncia pódese denunciar calquer comentario que considere inadecuado.
Todo comentario que vulnere as presentes normas será eliminado do blog.

Grazas pola túa colaboración

PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidade co que establece a Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmaselle que os datos persoais que nos facilite mediante o uso dos formularios sitos no blog, serán incorporados a un ficheiro titularidade do Concello de Carballo, coa finalidade de xestionar a súa proposta ou suxestión. Así mesmo, o Concello de Carballo infórmalle da posibilidade de exercer os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición mediante un escrito á dirección Praza do Concello s/n · CP 15100, Carballo, ou por email á dirección pe.pedradosal.carballo@gmail.com

Comentarios

Publicacións populares deste blog

ÁBRESE O PERÍDO DE INFORMACIÓN PÚBLICA E PRAZO PARA PRESENTAR ALEGACIÓNS

APROBACIÓN INICIAL DO PE

XORNADAS INFORMATIVAS APROBACIÓN INICIAL OUTUBRO 2021