Publicacións

PUBLICACIÓN DO DOCUMENTO DE ALCANCE DA AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA

A Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio publicou en data 20 de novembro de 2018 a resolución pola que se formula o Documento de Alcance para a Avaliación Ambiental Estratéxica ordinaria do PE de Pedra do Sal, tras o peche do período de consulta pública previa dos documentos presentados.

Durante o período de consulta emitiron informe os seguintes organismos:

-Instituto de Estudos do Territorio
-Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo
-Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica

Podes consultar a nomeada resolución xunto co resto da documentación no seguinte enlace:
Web da DX de Calidade Ambiental e Cambio Climático. Xunta de Galicia

ABERTO O TRÁMITE DE CONSULTAS PREVIAS DA AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA

A Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio ven de publicar, con data 28 de agosto de 2018, o acordo polo que se somete a consulta pública por un prazo de 2 meses o documento inicial estratéxico e o borrador do Plan Especial da Pedra do Sal.

A documentación pódese consultar no seguinte enlace:

http://cmaot.xunta.gal/programas-con-periodo-de-consulta-aberto

As observacións poden ser formuladas a través das seguintes canles:

-A través do formulario informático habilitado na sede electrónica do órgao ambiental (http://cmaot.xunta.gal/programas-con-periodo-de-consulta-aberto).
-A través do correo electrónico: avaliacion.ambiental.estratexica@xunta.gal
-Mediante fax remitido ao número 981541048
-Mediante escrito presentado no rexistro administrativo da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, situado en San Lázaro s/n, en Santiago de Compostela


O CONCELLO DE CARBALLO REMITE O PLAN ESPECIAL Á DIRECCIÓN XERAL DE CALIDADE AMBIENTAL E CAMBIO CLIMÁTICO

O Concello de Carballo trasladou unha copia do Borrador e do Documento inicial estratéxico á
Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, ao obxecto de que sexa sometido a consulta do público e administracións.

Unha vez finalizada a fase de consultas, o órgao emitirá o Documento de Alcance para a Avaliación Ambiental Estratéxica ordinaria do plan especial.

XORNADA INFORMATIVA DO PLAN ESPECIAL

Imaxe
Publicamos aquí o guión da xornada informativa que tivo lugar o 25 de maio de 2018